ไวรัล 2022สรุป ‘โซเชียลเทรนด์’ 8 ประเด็นเสี่ยงดราม่า

ไวรัล 2022เมื่อ “โซเชียลมีเดีย” หลากหลายแพลตฟอร์มกลายเป็นช่องทางหลักเสพคอนเทนต์ของผู้คนในปัจจุบันแบบทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเรื่อง “ดราม่า” ทัวร์ลง ที่เห็นได้บ่อยครั้ง จากมุมมองที่แตกต่างของคนในสังคม จนกลายเป็นยุค Drama is a new normalสำรวจเสียงผู้บริโภคในโลกไวรัลฮิต2022โซเชียลมีเดียของ Wisesight